YTCC

Topics (17)
Replies Last Post Views Sub Forum
Dịch vụ toàn diện của Bệnh viện ung thư St.Stamford, mang lại cảm giác thoải mái cho bệnh nhân nhập viện điều trị by Cancercenter
0
by Cancercenter
Bệnh viện Ung thư Stamford – Xứng đáng với niềm tin của bệnh nhân ung thư by Cancercenter
0
by Cancercenter
Cancer by Cancercenter
0
by Cancercenter
Trải nghiệm dịch vụ điều trị ung thư cao cấp của Bệnh viện ung thư Stamford Trung Quốc by Cancercenter
0
by Cancercenter
Điều trị xâm lấn tối thiểu tại Bệnh viện Ung thư St.Stamford giúp bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn tìm lại niềm vui sống by Cancercenter
0
by Cancercenter
PDRA post Mathematical modelling of One Health AMR drivers in Thailand by poster
0
by poster
Cơ hội việc làm
Technical Advisor, Malaria Analytics, Surveillance and Technology, West, Central and East Africa by poster
0
by poster
Cơ hội việc làm
Research Associate, Malaria Analytics, Surveillance, and Technology, West Africa by poster
0
by poster
Cơ hội việc làm
Research Associate, Surveillance and Analytics, Southern Africa: by poster
0
by poster
Cơ hội việc làm
Forrest Foundation - Fellowship to attract outstanding minds to Western Australia by poster
0
by poster
Cơ hội việc làm
Mô hình mạng lưới dịch bệnh: Khoá ngắn hạn tại Đại học Washington, 12-16/08/2019 by poster
0
by poster
Hội thảo khoa học
Thu thập và phân tích dữ liệu mạng lưới kết nối xã hội by poster
0
by poster
Cơ hội việc làm
Hội thảo quốc tế về dịch bệnh lần 7, 7/6/2019 by poster
0
by poster
Hội thảo khoa học
Hội thảo lần 4 về động học vi rút , 21-23/10/2019, Paris by poster
0
by poster
Hội thảo khoa học
Khoá học ngắn hạn về Mô hình toán học về bệnh truyền nhiễm tại đại học Hoàng Gia Lôn đôn by poster
0
by poster
Hội thảo khoa học
Hội thảo quốc tế về phương pháp Monter Carlo lần thứ 12, MCM2019, Sydney, July 8-12 by poster
0
by poster
Hội thảo khoa học
50 học bổng tiến sĩ 4 năm tại đại học Warwick, Anh quốc by poster
0
by poster
Cơ hội việc làm