Cơ hội việc làm

Topics (12)
Replies Last Post Views
Tuyển hậu tiến sỹ về đồng tiến hoà và kháng kháng sinh by poster
0
by poster
Tuyển PhD về dược động lực học thuốc trị bệnh lây qua đường tình dục tại Melbourne, Úc by poster
0
by poster
Hậu tiến sỹ về mô hình dịch bệnh và đồng nhiễm làm tại Manchester by poster
0
by poster
PhD on microbial genomics by poster
0
by poster
Technical Advisor/epidemiologist in the GMS by poster
0
by poster
PDRA post Mathematical modelling of One Health AMR drivers in Thailand by poster
0
by poster
Technical Advisor, Malaria Analytics, Surveillance and Technology, West, Central and East Africa by poster
0
by poster
Research Associate, Malaria Analytics, Surveillance, and Technology, West Africa by poster
0
by poster
Research Associate, Surveillance and Analytics, Southern Africa: by poster
0
by poster
Forrest Foundation - Fellowship to attract outstanding minds to Western Australia by poster
0
by poster
Thu thập và phân tích dữ liệu mạng lưới kết nối xã hội by poster
0
by poster
50 học bổng tiến sĩ 4 năm tại đại học Warwick, Anh quốc by poster
0
by poster