CHỈ SỐ PMI LÀ GÌ ? CHỈ SỐ PMI QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CHỈ SỐ PMI LÀ GÌ ? CHỈ SỐ PMI QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

khanforex
CHỈ SỐ PMI LÀ GÌ ? CHỈ SỐ PMI QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

Chỉ số PMI là gì ? &Ndash; Một trong số các chỉ báo kinh tế cần được theo dõi bởi Trader chính là PMI. Khi chỉ báo kinh tế PMI được công bố hàng tháng, thị trường đều sẽ biến động mạnh. Vì thế, bất cứ Trader nào, dù tham gia thị trường Forex hay thị phần Crypto cũng cần biết chỉ số PMI là gì và quan yếu như thế nào?CHỈ SỐ PMI LÀ GÌ ?
Một trong số các chỉ số quan yếu để đo lường “sức khỏe” kinh tế của ngành sản xuất chính là chỉ số PMI – chỉ số điều hành thu tậu. Cơ quan công bố chỉ số PMI mỗi tháng là Viện điều hành phân phối (The Institute of Supply Management). Nhờ có chỉ số này, những nhà hoạch định chính sách, nhà phân tách và điều hành mua hàng nắm được các thông báo về điều kiện kinh doanh hiện của những tổ chức hay tập đoàn.

Cập nhật những thông tin mới nhất tại :mô hình harmonic
Chỉ số điều hành thu tìm được xác định dựa trên các chỉ số thành phần chính như: đơn đặt hàng mới; sản xuất; mức tồn kho; môi trường lao động; giao hàng trong khoảng nhà phân phối. Dữ liệu từ những cuộc dò hỏi hàng tháng gửi đến các tổng giám đốc tìm hàng tại khoảng 300 doanh nghiệp sẽ được thu thập để cấu tạo Báo cáo PMI.

nếu kết quả chỉ số PMI trên 50, tức là hoạt động sản xuất được mở mang so với tháng trước. Nếu như chỉ số PMI ở mức 50, hoạt động phân phối không có gì đổi thay. Còn khi chỉ số dưới mức 50, đo là biểu hiện của sự chững lại trong hoạt động sản xuất.

VAI TRÒ CỦA PMI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH TẾ quốc gia NHƯ THẾ NÀO ?
Chỉ số PMI là gì và vai trò của PMI như thế nào – Chỉ số PMI cũng có thể được coi là một thước đo quan trọng của mức độ tăng trưởng của nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực sản xuất. Căn cứ vào chỉ số PMI, người ta có thể cảm thấy các đổi thay phát triển hay suy giảm trong lĩnh vực phân phối chỉ cần khoảng 1 tháng hay vài tháng. Thậm chí, chỉ số này cũng là căn cứ để các Trader Phân tích được tiềm năng của các chỉ số quan yếu khác như: chỉ số giá sử dụng CPI; chỉ số tổng sản phẩm quốc nội GDP…

Vai trò của PMI với quyết định của các quản lý thu tìm

Quyết định của những nhà quản lý thu sắm trong các tổ chức, doanh nghiệp hay tập đoàn phụ thuộc phổ thông vào chỉ số PMI. Thí dụ, khi nhận được một đơn đặt hàng mới, nhà cung cấp đồ nội thất bằng gỗ sẽ đưa ra quyết định sản xuất dựa trên số lượng sản phẩm được đặt hàng.

Dựa vào số dư hàng tồn kho, quản lý thu sắm sẽ biết cần cung cấp thêm bao nhiều sản phẩm để hoàn thành đơn hàng. Nhờ đấy, họ biết cần tìm thêm số lượng vật tư cung ứng gồm những loại gỗ; sơn;…là bao lăm để vừa hoàn tất đơn hàng, vừa có sản phẩm dự trữ sẵn có trong kho cho việc buôn bán tháng tới.

Đọc thêm những xu hướng mới nhất tại :mô hình cờ đuôi nheo
Đối với các tổ chức phân phối, họ sẽ dựa vào chỉ báo PMI để ước tính lượng nhu cầu trong khoảng thời gian dài cho những sản phẩm của mình. Từ đó, họ có chiến lược điều chỉnh giá cho phù hợp với thị trường. Tỉ dụ, lúc số lượng đơn đặt hàng cải thiện, họ có thể tăng giá sản phẩm song song bằng lòng sự tăng giá của các tổ chức cung ứng tư liệu sản xuất cho mình. Còn lúc số lượng đơn đặt hàng giảm, họ có thể điều chỉnh giá giảm xuống song song bắt buộc giảm giá đối với các đối tác cung ứng tư liệu sản xuất của mình.

Vai trò của PMI trong xuất – nhập khẩu

PMI được coi là một vài liệu Thống kê quan trọng cho những công ty hoạt động ở nước ngoài. Nó cung ứng các thông báo về hàng nhập khẩu và xuất khẩu. Trong khoảng đó, giúp họ xác định được những ảnh hưởng của xu hướng cải thiện hay giảm của việc xuất – nhập cảng để điều chỉnh hoặc đề nghị điều chỉnh giá cho thích hợp.

Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các sàn forex tốt nhất việt nam tại Việt Nam và quốc tế.