Các loại nến và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Các loại nến và ứng dụng trong phân tích kỹ thuật

duyenforex
1. Giới thiệu về nến Nhật

Các loại nến Nhật hay candlestick (candle) được sử dụng bởi người Nhật từ thế kỷ VII. Nguyên tắc của nến Nhật rất đơn giản và được đúc kết từ những yếu tố sau:

Biến động giá (như thế nào) quan trọng hơn tác động của thị trường (tại sao).

Tất cả các thông tin đều được hiển thị trên giá.

Người mua và người bán trên thị trường dựa trên tác động kỳ vọng và cảm tính (tham vọng và sự sợ hãi).

Biến động giá không phản ánh giá trị thực.

2. 4 Yếu tố xây dựng nên các loại nến NhậtOpen – Giá mở cửa.

Close – Giá đóng cửa.

High – Giá cao.

Low – Giá thấp.

Thân nến có màu xanh hoặc đỏ tùy theo mức giá. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì ta có thân nến màu xanh. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì ta có thân nến màu đỏ. Đường kẻ phía trên và phía dưới thân nến thể hiện giá cao nhất và giá thấp nhất và được gọi là bóng nến. Phần thân nến thể hiện giá giao dịch mở đầu và kết thúc. Trong khi, phần bóng nến thể hiện giá giao dịch nằm ngoài phạm vi giá mở cửa và giá đóng cửa.

Trong trường hợp thân nến càng dài thể hiện sức mua (sức bán) càng mạnh. Ngược lại, thân nến càng ngắn thể hiện biến động giá thấp.

Thân nến xanh thể hiện sức mua. Thân nến càng dài, sức mua càng mạnh, là dấu hiệu người mua kỳ vọng cao vào thị trường giá lên. Nếu nhìn vào tổng quan hơn thì khi thị trường đang trong xu hướng giảm mà xuất hiện nến thân dài màu xanh cho thấy người mua đang xác lập để điều khiển thị trường với kỳ vọng giá lên trở lại.

Còn thân nến đỏ thể hiện sức bán. Thân nến càng dài, sức bán càng mạnh, là dấu hiệu người bán kỳ vọng vào thị trường giá xuống. Nếu nhìn vào tổng quan hơn thì khi thị trường đang trong xu hướng tăng mà xuất hiện nến thân dài màu đỏ cho thấy người bán đang xác lập để điều khiển thị trường với kỳ vọng giá xuống.

Xem thêm: nến búa

3. Cuộc chiến giữa mua và bán thể hiện trên các loại nến Nhật

Nến Nhật thể hiện cuộc chiến tranh giành giữa vị thế mua (những người kỳ vọng giá lên) và vị thế bán (những người kỳ vọng giá xuống) trong một khoảng thời gian xác định. Càng gần điểm cao nhất của nến thì những người ở vị thế mua càng chiếm ưu thế, càng gần vị trí thấp nhất của nến thì những người ở vị thế bán càng chiếm ưu thế. Có rất nhiều lựa chọn khác nhau, nhưng điển hình thì có 6 mô hình nến cơ bản sau:

Nến xanh thân dài cho thấy vị thế mua đang kiểm soát thị trường.

Nến đỏ thân dài cho thấy vị thế bán đang kiểm soát thị trường.

Thân nến ngắn và không có bóng nến (hoặc bóng nến ngắn) cho thấy hai vị thế đang cân bằng.

Nếu thân nến ngắn và bóng nến phía dưới dài (pinbar) cho thấy trong thời điểm ban đầu vị thế bán kiểm soát thị trường, nhưng về sau đã bị ví thế mua đảo ngược tình thế để chiếm quyền kiểm soát.

Còn thân nến ngắn và bóng nến phía trên dài cho thấy trong thời điểm ban đầu vị thế mua kiểm soát thị trường, nhưng về sau đã bị ví thế bán đảo ngược tình thế để chiếm quyền kiểm soát.

Cuối cùng là thân nến ngắn với phần bóng nến dài ở cả trên và dưới cho thấy cả hai vị thế đều có thời gian kiểm soát thị trường. Nhưng không vị thế nào áp đảo hoàn toàn. Kết quả là vẫn giằng co.

4. Các loại nến Nhật cơ bản

4.1 Marubozu

Đây là loại nến Nhật có thân nến mà không có bóng nến. Đó là dấu hiệu xác lập một xu hướng rất mạnh.

Marubozu màu xanh có nghĩa là vị thế mua đang hoàn toàn kiểm soát thị trường. Ngược lại nếu Marubozu màu đỏ thì vị thế bán đang hoàn toàn kiểm soát thị trường.

4.2 Spinning top

Thân nến nhỏ, bóng nến dài cho ta biết là cuộc chiến của hai vị thế mua và bán chưa phân thắng bại. Sau một xu hướng dài, hình nến này cho ta thấy bên mua (bên bán) đã yếu thế dần và có dấu hiệu sẽ đảo chiều xu hướng.

Xem thêm: đánh giá sàn xm

4.3 Doji

Nến doji xuất hiện khi mức giá đóng cửa xấp xỉ mức giá mở cửa. Nến này cho chúng ta thấy vị thế mua và vị thế bán đang do dự. Khi giao dịch với loại nến này chúng ta cần đi theo tín hiệu mà cây nến phía sau nó phát ra là bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế.

4.4 Hammer & Hanging Man

Đây là những nến Nhật báo hiệu sự thắng thế của vị thế mua. Xu hướng giá có thể được đảo chiều từ giảm sang tăng, ít nhất là trong ngắn hạn.

4.5 Inverted Hammer & Shooting Star

Đây là những loại nến Nhật báo hiệu sự thắng thế của vị thế bán. Xu hướng giá có thể được đảo chiều từ tăng sang giảm, ít nhất là trong ngắn hạn.

4.6 Các loại nến Nhật kết hợp

Mô hình nến Nhật được tạo thành từ nhiều nến liên tục, và có thể được gộp chung thành một nến lớn hơn. Nến kết hợp sẽ thể hiện một cách đơn giản so với mô hình nến dựa theo các nguyên tắc:

Giá mở cửa là giá mở cửa của nến đầu.

Giá đóng cửa là giá đóng cửa của nến cuối.

Cuối cùng, giá cao nhất và giá thấp nhất là giá cao nhất và thấp nhất của mô hình.

Xem thêm đánh giá top 10 sàn forex uy tín từ các chuyên gia hàng đầu, từ đó có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất.