Cách làm tiếp thị liên kết không cần website hiệu quả nhất

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cách làm tiếp thị liên kết không cần website hiệu quả nhất

Quynhtram3698

Cách làm tiếp thị liên kết không cần website hiệu quả nhất
Kiếm tiền qua tiếp thị kết liên cần phải một trang web để tối ưu hóa phương tiện tìm kiếm. Như thế nên bạn cần đầu cơ một trang web. Tuy thế với các người mới bắt đầu, không cần trang web bạn hoàn toàn có thể tiếp thị liên kết một cách tiện dụng nhất. Bài viết dưới đây sản xuất cho bạn 6 cách mà bạn có thể kiếm tiền phê chuẩn những mối quan hệ tiếp thị liên kết không cần website.

1. Tiếp thị qua email
Cho dù các bạn có danh sách địa chỉ email bạn bè và gia đình hay duy trì danh sách email chọn tham gia rất nhiều của đối tượng được nhắm mục tiêu – được diễn ra theo lĩnh vực, thị hiếu hoặc dữ liệu nhân khẩu học cụ thể – tiếp thị qua email có thể mạnh mẽ lúc kết hợp với tiếp thị liên kết.2. Truyền thông thị trấn hội
nếu như các bạn đã tham gia mạng phố hội, các bạn có thể tận dụng tầm ảnh hưởng của mình bằng cách quảng cáo những sản phẩm hoặc nhà sản xuất có can hệ tới người ngưỡng mộ và người theo dõi của các bạn. Có thể là trên Twitter hoặc Facebook , LinkedIn hoặc Pinterest , bạn thực thụ có thể kiếm tiền trong khoảng những liên kết liên kết mà ko cần có một trang web.

nếu như bạn đang tham dự mạng xã hội, các bạn có thể tận dụng lợi thế này của mình bằng cách PR sản phẩm hoặc dịch vụ có can hệ đến các bạn bè, quý khách và người theo dõi các bạn. Những mạng xã hội đó có thể là Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest,… Điều này các bạn thực thụ có thể kiếm tiền trong khoảng những kênh này mà ko cần có một trang web.3. Lăng xê thanh toán
Với các điều kiện, lệ luật của chương trình liên kết cho phép, các bạn có thể truyền bá thanh toán trên những mạng phường hội để đem lại hiệu quả hơn từ tiếp thị kết liên mà không cần có trang web của riêng các bạn.

trong khoảng PR kiếm tìm thanh toán trên những phương tiện kiếm tìm đến những PR thanh toán trên Facebook và những kênh khác có thể có rất nhiều cơ hội để bạn tiếp thị.4. Tiếp thị video
Video là phương tiện tiếp thị không thua kém gì về tỷ lệ lượt xem sẽ cao hơn so với những bài viết blog. Bạn không có trang web để chạy kênh Youtueb hoặc Vimeo. Các bạn có thể tiếp thị bằng các kết liên dưới dạng video.5. Tiếp thị offline
Có không ít cách bạn có thể kiếm tiền trong khoảng các dụng cụ ngoại tuyến của mình với tiếp thị liên kết. Trên thực tiễn, tiếp thị liên kết sản xuất một vài công nghệ tuyệt vời để thu hẹp khoảng cách ngoại tuyến và trực tuyến, hỗ trợ những ký hợp đồng tiếp thị phức tạp hơn.Một thí dụ sẽ là sử dụng mã phiếu giảm giá. Mã này sẽ được gắn với account kết liên của bạn và hoạt động giống như một kết liên có thể theo dõi được.