Hội thảo khoa học

Thông tin về hội thảo trong ngoài nước về nghiên cứu khoa học y học
Topics (5)
Replies Last Post Views
Mô hình mạng lưới dịch bệnh: Khoá ngắn hạn tại Đại học Washington, 12-16/08/2019 by poster
0
by poster
Hội thảo quốc tế về dịch bệnh lần 7, 7/6/2019 by poster
0
by poster
Hội thảo lần 4 về động học vi rút , 21-23/10/2019, Paris by poster
0
by poster
Khoá học ngắn hạn về Mô hình toán học về bệnh truyền nhiễm tại đại học Hoàng Gia Lôn đôn by poster
0
by poster
Hội thảo quốc tế về phương pháp Monter Carlo lần thứ 12, MCM2019, Sydney, July 8-12 by poster
0
by poster