Hướng dẫn tạo account tiếp thị kết liên trên Amazon từ A-Z

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hướng dẫn tạo account tiếp thị kết liên trên Amazon từ A-Z

Quynhtram3698
 [/b]
[b]Hướng dẫn tạo account tiếp thị kết liên trên Amazon từ A-Z[/b][/b]
bạn muốn tạo thêm thu nhập từ tiếp thị kết liên, đừng bỏ qua chương trình tiếp thị kết liên trên Amazon. Điều Ban đầu các bạn cần làm chính là đăng ký một tài khoản với chương trình Amazon Associates (chương trình [url=http://maps.google.com.et/url?q=https://tiepthilienketmoney.wordpress.com/]tiếp thị liên kết uy tín[/url] trên Amazon).
bước 1: truy vấn cập https://affiliate-program.amazon.com/ và chọn “Join now for free” – Phần locale để nguyên là United States.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/86ULT1PryDFpMZBflikqCTuGzEpW5f_-S8c8l4JwqkTH0olPKeEyBm1uqrM1ZYhaQU7Z3VoJ3TdfZNFEnT4jCuCxsV4ga3A9adHKHAgM5FpjWO-3v5BDphNiWObTjovZafx-hs7-[/img]
bước 2: Trong trang nội dung Tiếp đến, hãy chọn “Create your Amazon account”
 
thao tác 3: Điền tên, email, password cho account của bạn – lưu ý phần tên bạn hãy điền ko dấu nhé. Hãy bấm “Create your Amazon account” để tiếp tục say lúc điền đa số thông báo.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/wW7oePK0aafc0genVP-WXc5mDwBobkF4ZG7j_poVsCpHUYkN5c1fdbnaMI8FMpz5IQ-fjZkJ0TDQ-Uxo-mzXZ4oLWcoXqA-KnEe-jXevLv-D8qK_yzmCVZqDXMTxpDcHzZgNN1XM[/img]
thao tác 4: Sau khi làm xong bước trên, Amazon sẽ gửi cho các bạn 1 email xác nhận tới địa chỉ email mà bạn sử dụng để đăng ký. Hãy check mail và điền số này vào ô mã OTP (One Time Password) và bấm “Verify” nhé!
 
thao tác 5: Sau khi đã chuẩn xác email, bây giờ Amazon sẽ bắt buộc bạn khai báo những thông báo cơ bản về bản thân bạn. Có một số chú ý trong phần này:
[list]
       
       
Payee name: Tên người thụ hưởng – Hãy điền họ tên đông đảo của các bạn nhưng viết ko dấu nhé (ví dụ: Nguyen Thuy Diem)
       
[/list]
[list]
       
       
Address: Phần địa chỉ này hãy điền giống mình làm trong ảnh bên dưới
       
[/list]
[list]
       
       
Mã ZIP: Là mã bưu chính – Ở Việt Nam ít dùng, nhưng các bạn có thể vào trang này https://en.wikipedia.org/wiki/Postal_codes_in_Vietnam để xem mã bưu chính zip code của thành phố các bạn đang sống
       
[/list]
[list]
       
       
Country hãy chọn Vietnam
       
[/list]
[list]
       
       
Phần số điện thoại, hãy chọn đầu +84 của Việt Nam và điền SĐT của bạn vào (bỏ số 0 ở đầu giúp mình)
       
[/list]
[list]
       
       
Trong phần “Who is the main contact for this account”, hãy chọn lọc chọn Việc đầu tiên
       
[/list]
[img]https://lh5.googleusercontent.com/H3_HLgVv8LtMfAl-LptL_KHAzjH6Pli9f3zk8VgFo4EQJ4ddwIguy1B7m_bLbSuDMctxjmsK68RjShh9htWjl4Q4eD6tQccbsEJ-A6GX-r94BnWWAjB5ckvqV5TQcgkDfUcF0-0V[/img]
Sau khi đã chọn xong, hãy bấm “Next” để sang thao tác Tiếp đến.
thao tác 6: Sau lúc bấm “Next” ở bước 5, Amazon sẽ đề nghị bạn khai báo thông báo về các website và app mà trên đấy các bạn sẽ quảng bá sản phẩm cho Amazon.
Điền website của các bạn vào phần khai báo >>> bấm Add >>> chọn Next để sang bước Tiếp đến. Các bạn chỉ điền các website mà bạn định đặt link làm [url=http://maps.google.com.fj/url?q=https://tiepthilienketmoney.wordpress.com/]tiếp thị liên kết[/url] với Amazon.
[i]LƯU Ý: nếu như bạn chưa có website thì cũng đừng lo lắng hãy đặt tạm profile Facebook của bạn vào phần này để tiếp diễn bước này vì say này các bạn có thể thay đổi được.[/i]
 
thao tác 7: Ngay sau lúc bấm Next, Amazon sẽ đề nghị các bạn xác nhận là không website hay app nào của bạn để cập đến em bé dưới 13 tuổi. Vì đối với các website này, bạn không thể chèn link kiếm tiền được qua Amazon. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng website của các bạn ko nhắm tới đối tượng này.
Sau lúc đã hoàn tất, hãy chọn “No” và bấm “Confirm”.
 
thao tác 8: Trong thao tác Tiếp đến này, Amazon sẽ yêu cầu bạn khai báo những thông tin liên quan đến tài khoản và website của các bạn.
các phần quan trọng ở đây gồm:
[list]
       
       
Preferred Associates Store ID: trong phần này các bạn hãy điền mã tracking ID mà các bạn dự định sẽ sử dụng để kiểm tiền với Amazon – Tracking ID là phần mã được thêm vào những link Amazon với mục tiêu giúp Amazon biết người vừa đến là do website của bạn giới thiệu
       
[/list]
[list]
       
       
Your website list: mặc định được điền từ thao tác trước ấy
       
[/list]
[list]
       
       
What are your websites or mobile apps about: viết bộc lộ ngắn gọn đơn giản về website và app của bạn – Hãy điền thông báo chung chung như mình làm trong hình cũng được
       
[/list]
[list]
       
       
Topics / Items: hãy lựa chọn ngành nghề chính và phụ mà website của các bạn có thể tiếp thị được– website của các bạn về chủ đề gì, hãy chọn chủ đề gần đúng nhất để miêu tả về nó
       
[/list]
[list]
       
       
Types of websites: chọn giúp mình Blog và Content or Niche website
       
[/list]
[list]
       
       
Traffic types: tick chọn SEO và Social Networks
       
[/list]
[list]
       
       
các phần còn lại thực hiện như trong ảnh hướng dẫn của mình
       
[/list]
Sau khi điền xong, nhập mã captcha và tick chọn “You agree lớn the terms…”, sau đó bấm “Finish”.
[img]https://lh4.googleusercontent.com/LJjh2c_-lP6-tdtROrhyn39eQLkHwg3xBFysMU3JCDrbIW6dCRTFjYLXMziyCicMyFR-BdDtsN1sRrFzQ88HRrh7BIlQxCpVaSVS_N3_Zbz-CBaoXD1Ik0m7HUnNDFeagf-ksA3V[/img]
bước 9: bạn đã hoàn tất quá trình đăng kí account
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-_GlCo2MWZH7Mee3SDzauHBnXCn8ZaqqnM7XXFCZOeHR20X3FZQzvIIH9jlgEMZfpF18HPNDczgE7wYN1fNA9celCKtXVkKDELOewIAkTpB-BfdL_PN1j-5E5firOKzlkTNtWRQK[/img]
Xong thao tác này bạn mới hoàn tất một nửa chặn tuyến phố đăng kí tài khoản với Amazon Associates.
Amazon mới chỉ “tạm” kích hoạt account cho các bạn, và bạn được toàn quyền dùng các công cụ bên trong tài khoản.
Nhưng điều quan trọng bạn cần biết đó là: bạn phải có tối thiểu 3 order phát sinh từ website trong vòng 180 ngày kể từ ngày đăng ký để được Amazon “xem xét” kích hoạt 100% tài khoản!
[img]https://lh3.googleusercontent.com/AGD3ztSUMrxUdjBmmPJNV0Fzc2gGPfHzuFqaOYj5X8I8UrH-cjHxp3CIbDCAIdPFZGCjHSWzS-E92tmNuMsxOeOLoPLMUC9pFsNcJxDtiiePURh4R_uaopMlOlpxeqVi1E25p9Iw[/img]
nếu như không thì bạn phải đăng kí tài khoản lại từ đầu.
Hãy bấm nút “Now” trong phần “Enter your Payment and Tax information” để sang bước Tiếp theo.
 
bước 10: Sau khi bấm “Now” ở thao tác trên, Amazon sẽ bắt buộc bạn chuẩn xác 1 lần nữa bằng OTP duyệt y điện thoại.
Ở bước này, hãy chọn SMS, chọn đầu số Việt Nam +84 sau đó điền SĐT của các bạn vào (bỏ số 0 ở đầu) và bấm “Send OTP”.
[img]https://lh6.googleusercontent.com/DiTSC_tqYpzv7KSI_mK3dmPeN8dFbTVtmHp8SXSU3OQNqq4wA2q_j83pDvJ6qkvgutmt1_qZDPmoE4_186-JaW2Fu0HUEswfDM8yF7sMF7nI0a2p8dxHqa1Zs6HAwOfm4d1i0rMD[/img]
Sau lúc nhận được tin nhắn kèm mã OTP, hãy điền mã vào và bấm “OK” để hoàn thành chính xác.
 
thao tác 11: Trong thao tác Tiếp theo, Amazon sẽ yêu cầu bạn chọn 1 hình thức thanh toán để Amazon có thể thanh toán hoả hồng cho các bạn.
Ở đây có 3 hình thức:
[list]
       
       
Chuyển khoản trực tiếp Direct deposit.
       
       
       
Trả bằng Amazon Gift Card để bạn có thể tùy ý sắm sắm.
       
       
       
Trả bằng séc (check) – thường phải mất 1.5-2 tháng từ khi ngày nhận séc, bạn mới có tiền, rất lâu mà phí lại cao.
       
[/list]
Hình thức tối ưu nhất sẽ là Direct deposit. Tuy nhiên, để chọn được các bạn sẽ cần một account miễn phí với Payoneer để khởi đầu nhận chuyển khoản trong khoảng Amazon.
các bạn có thể đăng ký một account mới với Payoneer tại đây: https://www.payoneer.com/
Nhưng đề cập cả nếu như chưa chọn được ngay, hãy yên tâm vì các bạn vẫn có thể đổi thay hình thức nhận tiền sau.
Còn tạm thời, hãy chọn “Pay me by check” và chọn “Submit and Continue with Tax information”.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/21Bw1HeeGRauc78AJN5-glsJ5AqBia26_C3jST81fYYuxYGG4jVGgwhLI7ZsM006v87NHc0oEoTXuf4sgqxglBcUVIEW4swEBR-P9pMrQeCFc2qW1XRqAaawPByLav6Bf7_yZvIl[/img]
thao tác 12: Ở bước Tiếp theo này, Amazon sẽ đề nghị bạn chọn lựa những thông tin về thuế liên quan tới bản thân. Mình không có tri thức chuyên môn đa số về thuế nên thuần tuý, hãy chọn như mình làm trong ảnh mẫu là OK.
 
thao tác 13: Sau khi bấm “Continue” ở bước trên, một phần khác sẽ hiện ra ngay trên trang. Hãy chọn như hình bên dưới, sau đấy tick “I consent to…” và điền gần như họ tên (không dấu) của bạn vào phần Signature. Sau ấy, bấm “Save and Preview” và trong trang Tiếp đến, chọn “Submit form”.
 
bước 14: Sau lúc làm gần như các bước trên, các bạn đã hoàn thành xong phần khai báo phận sự về thuế. Hãy bấm “Exit Interview” để hoàn thành.
[img]https://lh6.googleusercontent.com/Lb4iulF4XVdsy4-_wGNnZE4PHKrsnsnO66HJ9VTpUWCRJAaIgxSnKAEpIE64Bsp0IYKWRtS-qq6fkcEKV9S4GRHfT3b0rCt2QnY2oQT0OcfgjKDGyBd4o77zOmNx1memVcJUhKsc[/img]
thao tác 15: Vậy là xong công đoạn đăng kí tài khoản và kích hoạt tài khoản nhận tiền.
[img]https://lh4.googleusercontent.com/jc0HhNxzp6iYQwePyJCnQWIkROZZbZ0mBsWRX23N7tSAQ8gZ8G3kTChgirFo-TGQHrRDJEvfJszmmMPhHF8RJrOAqTLrBCegEiXB2PegI6Go56wi_k6u0VJ5MbZUZukPw3LE9qDU[/img]
Mong rằng bài viết giúp bạn đăng kí thành công!
Nguồn bài viết: [url=https://tiepthilienketmoney.wordpress.com/2020/09/19/huong-dan-tao-tai-khoan-tiep-thi-lien-ket-tren-amazon-tu-a-z/][b]Hướng dẫn tạo tài khoản tiếp thị liên kết trên Amazon từ A-Z[/b][/url]