Stop Out là gì? Chi tiết về tình huống bị Stop out

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Stop Out là gì? Chi tiết về tình huống bị Stop out

Huyenmaiforex
Stop Out là gì? Chi tiết về tình huống bị Stop out


lúc bị Stop Out thì mọi thứ đã rơi vào hiện trạng không thể cứu vãn nổi nữa. Khi này, nhà đầu cơ có thể đã mất 96.69% account. Tệ hơn, thị trường biến động quá mạnh cùng với Slippage có thể tài khoản nhà đầu cơ bị âm.

Để có thể nắm được kiến thức về stop out là gì , bạn nên đọc, hiểu gần như bài viết dưới đây.Stop Out là gì?

Stop Out là một sự kiện giống Margin Call. Lúc Margin Level giảm xuống dưới ngưỡng Stop Out Level thì sự kiện Stop Out được kích hoạt. Hàng loạt hành động được thiết lập sẵn trên nền móng giao dịch được thực thi. Nghiêm trọng nhất, rất nhiều những lệnh có vị thế mở của nhà đầu tư bị đóng liên tục. Lệnh giao dịch thua lỗ phổ biến nhất bị đóng trước. Account của nhà đầu cơ có thể âm tiền nếu như thị phần biến động quá mạnh.

Lệnh được đóng tự động do account giao dịch không còn đủ tiền ký quỹ để tương trợ những lệnh có vị thế mở.

Xem thêm: swing trading là gì

Broker và nhà đầu tư chẳng thể dừng giai đoạn Stop Out vì thời kỳ này được tự động hoá và diễn ra rất nhanh.Cho dù bạn nỗ lực gọi điện báo trước thì cũng chẳng thể cứu vãn được lệnh vì Broker không thể can thiệp vào quá trình tự động của hệ thống.

giả dụ Broker sẵn sàng cho phép các bạn nạp thêm tiền để giữ lệnh lúc Margin Level giảm xuống Stop Out Level, hãy nom dòm vì ấy có thể là Broker Dealing Desk và bạn có thể còn mất phổ biến hơn nữa cho Broker này.

Ví dụ: Stop Out Level = 20%

giả sử Broker quy định Stop Out Level của bạn ở mức 20%

nền móng đàm phán được thiết lập để tự động đóng những lệnh khi Margin Level giảm xuống mức 20%.

Quay trở lại với bài học trước về Margin Call và Margin Call Level:

ví thử, tôi có những thông số như sau:

Balance: $10.000

Loại tài khoản: Standard

Margin Requirement: 4% đầy đủ những cặp tiền.

Tôi thương lượng độc nhất một lệnh đánh lên (Long) trên cặp USDCAD. Khối lượng 1 Lot, đàm phán tại mức tỷ giá 1.4200 tại Broker XM.

XM quy định Margin Call Level = 50%

Xem thêm: đường ma là gì

Tính Used Margin
Cặp USDCAD có USD là đồng yết giá (BASE) nên Notional Value là $100.000.

Vì Tôi chỉ mở độc nhất một lệnh thương lượng trên cặp USDCAD nên Required Margin = Used Margin.

Với Margin Requirement = 4% chúng ta có:

Used Margin = Required Margin = Notional Value * 4% = $100.000 * 4% = $4000

tương tự, Broker đề nghị ký quỹ $4.000 để có thể đàm phán khối lượng 1 Lot trên cặp USDCAD.

TÍnh Floating P/L
ví thử sau lúc khớp lệnh, tỷ giá sụt giảm 1150.56 Pips về mức tỷ giá 1.3049.

trị giá mỗi Pip/Lot tiêu chuẩn của USDCAD là $7.04

lúc này chúng ta có:

Floating P/L(pips) = Floating P/L = Position Size x (Current Price – Entry Price)

Floating P/L (pips) = 100.000 x (1.3049 – 1.4200) = 1151 pips.

Với khối lượng trao đổi 1 Lot, giá trị Pips/ Lot tiêu chuẩn = $7.04, tính Floating P/L = tiền:

Floating P/L ($) = 1 Lot x $7.04 X 1151pips = $8.100.

thông số tài khoản khi này:

Balance = $10.000

Used Margin = $4.000

Floating P/L = -$8.100

Equity = Balance – Floating P/L = $10.000 – $8.100 = $1.900

Margin Call Level = 50% (Cố định)
Margin Level = (Equity/Used Margin) x 100% = ($1.900/$4.000) x 100% = 47.50%

Trong tình huống này, Margin Level = 47.50% nhỏ hơn Margin Call Level = 50% do Broker quy định.

Margin Level khi Floating P/L âm và thua lỗ 80% account có khả năng bị Margin Call

Ngay khi Margin Level giảm xuống dưới ngưỡng Margin Call Level (< 50%) thì Broker gửi cho các bạn một Email thông tin rằng tài khoản của bạn đang rủi ro và bạn cần nạp thêm tiền để duy trì những vị thế lệnh trước khi nền móng đàm phán tự động đóng lệnh.

bạn quyết định ko nạp thêm tiền vì không muốn mất thêm và hy vọng thị phần đảo chiều và đưa các bạn thoát khỏi tình trạng Margin Call.

thời điểm Stop Out
giả như thị phần tiếp diễn giảm điểm và cặp USD/CAD giảm về mức tỷ giá 1.2892

lúc này chúng ta có:

Floating P/L(pips) = Floating P/L = Position Size x (Current Price – Entry Price)

Floating P/L (pips) = 100.000 x (1.2892 – 1.4200) = 1308 pips.

Với khối lượng mua bán 1 Lot, giá trị Pips/ Lot tiêu chuẩn = $7.04 tại thời điểm khớp lệnh, chúng ta có:

Floating P/L ($) = 1 Lot x $7.04 X 1308pips = $9209.

Bây giờ chúng ta thấy tham số account như sau:

Balance = $10.000

Used Margin = $4.000

Floating P/L = -$9.209

Equity = Balance – Floating P/L = $10.000 – $9.209 = $791

Margin Call Level = 50% (Cố định)

Stop Out Level = 20% (Cố định do Broker quy định)
Margin Level = (Equity/Used Margin) x 100% = ($791/$4.000) x 100% = 19.78%

Trong tình huống này, Margin Level = 19.78% nhỏ hơn Stop Out Level = 20% do Broker quy định.

tức thì, hệ thống sẽ đóng luôn lệnh đang mở và nhà đầu tư chịu khoản thua lỗ $9209. Giờ đây, Balance chỉ còn khoảng 791$ mà thôi.

Xem thêm danh sách các sàn forex uy tín nhất thế giới để tìm ra sàn giao dịch phù hợp với nhu cầu đầu tư của bạn.

[url=https://sanforextotnhat.online/]Sàn Forex uy tín[/url]