Tổng quan về chỉ báo Momentum

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tổng quan về chỉ báo Momentum

duyenforex
Ngoài các loại chỉ báo như SMA, ATR thì chỉ báo cũng được rất nhiều nhà đầu tư phân tích kỹ thuật tin tưởng và sử dụng đó là chỉ báo momentum hay còn gọi là chỉ báo động lượng. Momentum indicator được dùng để xác định các điểm đảo chiều của xu hướng. Đây được xem là một chỉ báo kỹ thuật khá quan trọng chiến lược giao dịch.
Để hiểu rõ hơn về chỉ báo Momentum, bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau
1. Tổng quan về chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Momentum (viết tắt MOM) là chỉ báo động lượng thường được dùng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo Momentum dùng đo lường tốc độ thay đổi của giá chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Chỉ báo Momentum trong chứng khoán chỉ ra các giai đoạn giá tăng và giai đoạn giá giảm, giúp nhà giao dịch xác định sức mạnh đằng sau xu hướng của thị trường hiện tại.
MOM đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường. Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể biết được xu hướng sẽ tiếp tục hay đảo chiều từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Cũng giống như chỉ báo RSI và Stochastic, chỉ báo momentum giúp nhà đầu tư xác định được  thời điểm thị trường quá mua và quá bán. Vì vậy, nhà giao dịch biết được liệu thị trường có đủ động lượng để thúc đẩy xu hướng giá hiện tại hay không. Thị trường giảm quá bán thì có khả năng bật trở lại. Thị trường tăng quá mua thì có khả năng giảm xuống.
Xem thêm: take profit là gì
2. Công thức tính chỉ báo momentum trong chứng khoán là gì?
Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo động lượng (momentum indicator) để xác định sức mạnh của xu hướng của giá trên biểu đồ giao dịch. Công thức tính chỉ báo MOM so sánh giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại (CA) với giá đóng cửa của N phiên giao dịch trước đó (CP).
Công thức tổng quát:

Công thức tính chỉ báo momentum
MOM là chỉ báo kỹ thuật dao động xung quanh giá trị 100, phụ thuộc vào việc giá đóng cửa hiện tại cao hay thấp hơn giá đóng cửa của N phiên giao dịch trước đó.
3. Cách đọc chỉ báo Momentum
Các chỉ báo động lượng Momentum giúp nhà giao dịch xác định thời điểm giá cổ phiếu tăng hay giảm, cũng như liệu mức độ giảm mạnh hay yếu.
Mức chỉ báo Momentum :
Khi MOM lớn hơn 100, giá hiện tại sẽ cao hơn giá “n” của phiên giao dịch trước đó.
Khi MOM nhỏ hơn 100, giá hiện tại sẽ thấp hơn giá “n” của phiên giao dịch trước đó.
Chỉ báo Momentum nằm trên và cách trục 100 càng xa, thì giá tăng càng nhanh. Ngược lại, chỉ báo MOM nằm dưới và cách trục 100 càng xa, thì giá giảm càng nhanh.