Trong khi thị trường giảm giá, Phí gas ETH lại đạt mức thấp hàng tháng

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Trong khi thị trường giảm giá, Phí gas ETH lại đạt mức thấp hàng tháng

lynlyn
Phí gas Ethereum đã giảm xuống mức thấp hàng tháng. Điều này phát xuất từ một đợt điều chỉnh tỷ giá tiền ảo lớn được thấy vào tháng Năm.

Phí gas ETH đã giảm xuống 9 gwei vào thời điểm viết bài. Sự sụt giảm phí gas mới nhất hiện cho thấy những giao dịch trên ethereum trở nên khả thi hơn một lần nữa.


Việc giảm phí gas diễn ra sau một tháng đầy biến động trên thị phần các đồng coin tiềm năng. Ethereum đã giảm giá 60% trong tháng Năm. Tuy thế, tiền mã hoá từ khi đấy đã phục hồi một vài lợi nhuận vào tháng Sáu.

Nguồn: Tradingview

ETH cao nhất mọi thời đại làm ảnh hưởng đến phí GAS
Ethereum trước đó đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $4,300 vào tháng 5. Việc tăng giá xảy ra cộng với đợt tăng cường giá của mã thông tin không thể thay thế (NFT). Khi mà những áp dụng vốn đầu tư phi tập hợp (DeFi) cũng chứng kiến ​​sự gia tăng về khối lượng. Những nhu cầu đẩy chi phí gas tới 200 gwei cho những thương lượng chậm, với các đàm phán nhanh bắt buộc sắp 500 gwei.


tuy thế, sự sụt giảm giá cộng với sự điều chỉnh giá mới đây của bitcoin đã khiến thị trường bớt nóng đáng nói.

Vào hôm nay, những giao dịch ethereum có thể được gửi với ít ra là 9 gwei, hoặc 0,53 đô la theo Etherscan khi theo dõi tiền ảo. Đàm phán có thời điểm giảm xuống còn 5 gwei.

giá cả hiện tại của một giao dịch ethereum là mức thấp mới hàng tháng.Nguồn: Etherscan


Ethereum hiện đang tranh đấu để mở mang quy mô về phí giao dịch. Tuy thế, các kế hoạch vẫn đang được tiến hành để khởi chạy ETH hai.0. Blockchain mới đây đã hoàn thành nâng cấp Berlin. Với những bắt buộc cải tiến Ethereum (EIP) được gồm những để tương trợ tăng giá gas.


Xem thêm: các đồng tiền ảo nên đầu tư


các kẻ thịt eth vẫn còn lâu mới xảy ra
những đối thủ của Ethereum hiện chẳng thể so sánh với blockchain ethereum về mức độ phổ quát. Đơn vị phân tích thị phần và xếp hạng rủi ro Weiss Crypto trước đây đã Con số rằng họ “rất nghi ngờ” về việc những mạng Lớp 1 bắt kịp ethereum.